O aplikaci

NEFRIS je lékařský informační systém pro komplexní vedení zdravotní dokumentace pacientů a vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Informační systém je možné velmi pružně konfigurovat podle jednotlivých odborností. Původně byl navržen jako speciální aplikace pouze pro nefrologii, ze které si nese i svůj název, ale v současné podobě vyhoví požadavkům široké škále zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice, polikliniky, odborné ambulance i praktičtí lékaři. NEFRIS je vybaven celou řadou komunikačních rozhraní pro výměnu dat s dalšími informačními systémy včetně národního standardu MZČR.

Vedle zdravotní dokumentace je v NEFRISu k dispozici modul skladového hospodářství. Tento modul umožňuje stanovit náklady zdravotnického zařízení až na jednotlivého pacienta a pomocí kapesního počítače (PDA) lze velmi jednoduše vkládat potřebná data. Modul může zároveň sloužit pro sledování šarží a expirací skladovaného materiálu a podaného materiálu jednotlivým pacientům.

Pro nefrologii obsahuje NEFRIS moduly pro hodnocení adekvátnosti jak hemodialýzy tak peritoneální dialýzy. K vybraným typům dialyzačních monitorů je rovněž k dispozici modul pro přímé načítání dat z dialyzačních monitorů. Data jsou hromadně zobrazována na obrazovkách PC a následně hodnocena podle různých kriterií.

Historie NEFRISu

Historie NEFRISu je spjatá s I. Interní klinikou FN v Hradci Králové, dialyzačním střediskem ve Svitavách a dalšími lékařskými pracovišti v ČR. Přibližně v roce 1988 se ve zdravotnických zařízeních objevily první stolní počítače a s tím vznikl i požadavek České Nefrologické Společnosti na vytvoření speciálního programu pro dialyzační střediska. V úzké spolupráci s lékaři naši současní programátoři vyvinuli první jednoduchou verzi programu, která již tehdy obsahovala systém pro hodnocení adekvátnosti dialyzační léčby. Postupem času narůstal výkon výpočetní techniky, což nás vedlo k vytvoření předchůdce dnešního NEFRISu, a to již v roce 1992 v prostředí MS WINDOWS. NEFRIS se stal nezbytným pomocníkem běžné práce dialyzačního personálu a rozšířil se na podstatnou část dialyzačních středisek v ČR. Třetí zásadní aktualizací prošel NEFRIS v letech 1997 – 2000 za podpory firmy Janssen-Cilag divize firmy Johnson & Johnson, kdy vznikla dnešní tvář NEFRISu a hlavně velmi robustní a pružný systém, který je průběžně doplňován a rozvíjen. V současné době NEFRIS poskytuje uživateli vysoký komfort a užitnou hodnotu, která je mimo jiné daná možností elektronické komunikace s laboratořemi, nemocničními systémy a hlavně možností přímého načítání dat z dialyzačních monitorů. NEFRIS vedle speciálních modulů pro dialýzu zahrnuje úplnou zdravotnickou agendu a používá se i na dalších lékařských pracovištích od praktických lékařů, přes odborné ambulance, až po nemocnice.